ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มงาน ICT

นายชำนาญ มีทิม
ครู คศ.2

นางสมศรี นาคเจริญ
ครู คศ.2

นายนันวัฒน์ สุขช่วย
ครูผู้ช่วย