ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางสาวมาริษา สุดสาคร
ครูผู้ช่วย
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวกนกรัตร์ พรหมศิริ
อัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/0

นางสาวธิอาภรณ์ บุนนาค
อัตราจ้าง