ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง เรื่องประกวดราคา จ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช 105/29
      โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงมีความประสงค์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ราคากลางงานก่อสร้างในการประกวดราคา ครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 4,031,200  บาท (สี่ล้านสามหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน)  
       ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเฃ็กทรอนิกส์ ก่อนการเสนอราคาในวันที่ 26 พ.ย. 58 ถึงวันที่ 11 ธ.ค. 58 ดูรายละเอียดได้ที่เว็ยไซต์ www.gprocurement.go.th  หรือ www.radbumrung.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข  0898716445  ในวันและเวลาราชการ
ดาวน์โหลดรายละเอียด
โพสเมื่อ : 05 ธ.ค. 2558,00:00   อ่าน 1167 ครั้ง