ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร(เตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเชียน)
เครือข่ายหลังสวน 3  จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เตรียมสู่ประชาคมอาเซียน  ณ ศูนย์เครือข่าย โรงเรียนวัดราษฎร์บพรุง  วันที่  27- 28 มิถุนายน 2556  ประกอบด้วย 14  โรงเรียน
โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 2556,13:37   อ่าน 3302 ครั้ง