ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สัญลักษณ์/คำขวัญโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

 

สีประจำโรงเรียน
คำขวัญโรงเรียน