ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เครือข่ายหลังสวน ๓
แผนผังเครือข่ายหลังสวน 3 และ สำนักงานเครื่อข่ายหลังสวน 3
โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง  ตั้งอยู่หมู่ที่ 10  ตำบล บางมะพร้าว  อำเภอ หลังสวน  จังหวัดชุมพร 
 รหัสไปรษณีย์ 86150      หมายเลขโทรศัพท์  077 652026,  077652025
E-mail address : ratbum.ng@gmail.com
 
 
 
วิสัยทัศน์/ปรัชญา/สุภาษิต / สี เครือข่ายหลังสวน ๓
สัญญลักษณ์ เครือข่ายหลังสวน 3
ประธานเครือข่ายหลังสวน ๓
นายบรรยง  ณธรรม
ผู้อำนวยการโรงเรียนสหกรณ์นิคมอุปถัมภ์
โทร   0862772761
E-mail Address  : 
 
 
 
รองประธานเครือข่ายหลังสวน ๓
ดร.สายใจ  ยอดสุดา
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง
โทร 0857977899
E-mail address : syodsuda@gmail.com

 
เลขา เครือข่ายหลังสวน ๓
นางอวยพร  เพชรกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองกก
โทร   0848933897
E-mail address :  รอบันทึกข้อมูล