ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
26 มิ.ย. 57 ประชุมครูในเครือข่ายหลังสวน3
  • วันที่  26  มิถุนายน  2557  เวลา  13.00  น.  คณะครูในเครือข่ายหลังสวน 3  จำนวน  13  โรงเรียน เข้าร่วมประชุม รับฟังนโยบาย ของเครือข่่าย และข้อราชการอื่นๆ   ที่ห้องประชุมโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง โดยพร้อมเพรียงกัน
ปกติ สวยงาม สุภาพ ประธานเครือข่ายหลังสวน 3
25 มิ.ย. 57 ถึง 26 มิ.ย. 57 กิจกรรมวันสุนทรภู่ และต้านยาเสพติด
ครูแต่งชุดขาว หีัวหน้าหมวดภาษาไทย
08 ม.ค. 57 ถึง 10 ม.ค. 57 เข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ ประจำปีการศึกษา 2556


นายชำนาญ มีทิม
23 ธ.ค. 56 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
วันจันที่  23  เดือนธันวาคม  พ.ศ. 2556  เวลา  13.00 น.   ประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2556  สถานที่ห้องประชุมโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง
ห้องประชุมโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง
20 ธ.ค. 56 ประชุมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และที่ปรึกษาโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง

   วันศุกร์ที่  20  ธันวาคม  พ.ศ. 2556  เวลา   09.00 น.  ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง และคระกรรมการที่ปรึกษา  ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง

ห้องประชุมโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง
17 พ.ย. 55 ถึง 20 พ.ย. 55 เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี รุ่นสามัญ เครือข่ายหลังสวน 3 ประจำปีการศึกษา 2555

สถานที่ สวนสยาม กรุงเทพมหานคร  ออกเดินทางวันที่ 17  พ.ย. 55 เวลา 18.00 น.โดยรถไฟ จากสถานีหลังสวน \เดินทางกลับถึงสถานีรถไฟหลังสวน วันที่ 20 พ.ย. 55  เวลา  ประมาณ 17.30 น.

นายชำนาญ มีทิม
30 ต.ค. 55 กิจกรรมงานประเพณีแห่พระแข่งเรือขึ้นโขนชิงธงมรดกวัฒนธรรมลุ่มน้ำหลังสวน
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมขบวนแห่ทางบก รำกลองยาว ขบวนชักพระบก ของตำบลบางมะพร้าว
นายชำนาญ มีทิม
16 ส.ค. 55 ถึง 17 ส.ค. 55 แข่งขันทักษะทางวิชาการ(ศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 62) ระดับเครือข่าย ของเครือข่ายหลังสวน3
เครือข่ายหลังสวน3 ประกอบด้วยโรงเรียนจำนวน 13 โรง ได้กำหนดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ(สิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 62) ระดับเครือข่าย ในวันที่ 13-17  สิงหาคม            พ.ศ.2555 สถานที่โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง รายละเอียดกิจกรรมและหลักเกณฑ์ ตามประกาศของ สพฐ.  รายละเอียดกิจกรรมสามารถดาวส์โหลดได้ที่ แบนเนอร์ดาวส์โหลดไฟล์เอกสาร หน้าเว็บไซต์นี้
ศูนย์เครือข่ายหลังสวน 3
14 ส.ค. 55 ประชุมครูทั้งเครือข่าย เครือข่ายหลังสวน 3
ประชุม ผู้บริหารสถานศึกษา ครูทุกโรงเรียนในสังกัดเครือข่ายหลังสวน 3 เวลา 08.30 -15.30 น สถานที่ห้องประชุมโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง(ศูนย์เครือข่าย)
โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง
21 มิ.ย. 55 กิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2555
หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง
11 มิ.ย. 55 ถึง 13 มิ.ย. 55 สมศ. เข้าประเมินโรงเรียนรอบ 3
ผู้บริหารโรงเรียน
09 พ.ค. 55 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555

โรงเรียนประชุมผู้ปกครองนักเรียน ตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2555 พร้อมกันนี้ ได้แจกเงินตามโครงการเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง
12 มี.ค. 55 ถึง 15 มี.ค. 55 สอบวัดผลปลายปี (ปลายภาคเรียนที่ 2) ปีการศึกษา 2554
โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง กำหนดสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2 (ปลายปี) ปีการศึกษา 2554 ในวันที่ 12-15 มีนาคม 2554 ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามตารางสอบที่ฝ่ายวิชาการออกให้ ทุกชั้นเรียน
ฝ่ายวิชาการโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง
01 มี.ค. 55 ถึง 06 มี.ค. 55 เข้าค่ายนักเรียนชั้น ป.3 และชั้น ม.2 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ การสอบ NT ปีการศึกษา 2554
โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมด้านวิชาการ  นักเรียนชั้น ป.3 และชั้น ม.2  เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและยกระดับผลสัมฤทธฺ์ ด้านการสอบ NT ประจำปีการศึกษา 2554   สถานที่จัดกิจกรรมโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง  หมู่ 10  ต.บางมะพร้าว  อ.หลังสวน  จ.ชุมพร
เครื่องแบบนักเรียน ฝ่ายวิชาากรโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง
15 ก.พ. 55 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554
โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง มีกำหนดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปรการศึกษา 2554  พร้อมกับให้ผู้ปกครองนักเรียน รับเงินค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียน ตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึง มัธยมศึกษาตอนต้น  วันที่  15  กุมภาพันธ์  2554  เวลา 13.00 น.  ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง
10 ก.พ. 55 เดินรณรงค์ฤดูปิดอ่าว ประจำปี 2555
ศูนย์บริหารจัดการประมงทะเลภาคใต้ตอนบน ชุมพร กำหนดเดินรณรงค์ปิดอ่าว ประจำปี 2555  วันศุกร์ที่  10  ก.พ. 55 บริเวณสะพานบางจีน  ถึง เรือจำลองจักรีนฤเบศน์  ตำบลปากน้ำหลังสวน  อ.หลังสวน  จ.ชุมพร  นายอำเภอหลังสวนเป็นประธาน  มีนักเรียน ยุวประมง ชุมชนประมงต้นแบบ ชาวประมง และประชาชนทั่วไป โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง ได้นำ นักเรียน  แลัตัวแทนคณะครู  จำนวน   100 คนเป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
ชุดนักเรียน นายชำนาญ มีทิม
10 ก.พ. 55 ประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง รับการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ในวันที่  10  กุมภาพันธ์  2555 เวลา  08.30 - 12.00 น. โดยสาธารณสุขอำเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร
นางสาวปิยมน กรเพ็ชร
25 ม.ค. 55 ถึง 27 ม.ค. 55 การแข่งขันทักษะระดับประเทศ ที่เมืองทองธานี กรุมเทพฯ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ  ครั้งที่ 61 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขัน การเล่านิทานคุณธรรมระดับ ป.4-ป.6 แข่งขันวันที่ 26  มกราคม  2555  ณ อิมแพค  เมืองทองธานี
การเล่านิทานคุณธรรมระดับ ม.1-ม.3 แข่งขันวันที่ 27  มกราคม  2555  ณ อิมแพค เมืองทองธานี
14 ม.ค. 55 วันเด็กแห่งชาติ

วันเด็กแห่งชาติปีนี้ตรงกับวันเสาว์ ที่ 14  มกราคม  2555 โรงเรียนในเครือข่ายทะเลใต้ เข้าร่วมกิจกรรมที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะพร้าว ซึ่งเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมวันเด็ก ให้กับเด็กๆทุกๆคน

อบต.บางมะพร้าว อ.หลังสวน จ.ชุมพร
30 ธ.ค. 54 กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
วาลา 07.30 น. นักเรียน ครู ผู้ปกครอง ร่วมกันทำบุญตักบาตร ณ โรงเรียบนวัดราษฎร์บำรุง  เวลา 10.30-12.00 น นักเรียนครู ผู้ปกครองร่วมกันรับประทานอาหาร  เวลา 13.00 น. - 16.00 น แลกของขวัญปีใหม่
โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง
16 ธ.ค. 54 นักเรียนสอบธรรมศึกษา
นักเรียนเข้าสอบธรรมศึกษา ณ วัดราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง
07 ธ.ค. 54 ถึง 09 ธ.ค. 54 งานศิลปหัถกรรมนักเรียนภาคใต้ครั้งที่ 61 จังหวัดชุมพร
โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง เข้าร่วมแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 61 จังหวัดชุมพร ในวันที่ 7-9 ธันวาคม 2554 ตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร เขต 2 5 กิจกรรม นักเรียน 6 ราย (1.ด.ช.ธีระพงศ์ ไกรเจริญ รองชนะเลิศ อันดับ 1 เล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้น ป.4-6) (2.ด.ญ.อารียา ฤทธิโสม ชนะเลิศ อันดับ 1 เล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้น ม.1-3)   3.ด.ญ.จันทราทิพย์ ฉิมสะอาด รองชนะเลิส อันดับ 4 อ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ระดับชั้น ป.4-6)  (4.ด.ญ.อภัสศิริ แพนสกุลรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ6 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้น ม.1-3)     (5.ด.ญ.ปภัทสร ด่านขุนทด และ 6.ด.ช.รังสรรค์สะระ รางวัลเหรียญทองแดง แต่งบทร้อยกรอง - กาพย์ยานี 11 ระดับชั้น ม.1-3 ประเภททีม 2 คน)  ได้เป็นตัวแทนภาคใต้เข้าแข่งขันระดับประเทศ ที่เมืองทองธานี ในวันที่  25- 27  ม.ค. 2555  2 คน คือ  ด.ช.ธีระพงศ์ ไกรเจริญ รองชนะเลิศ อันดับ 1 เล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้น ป.4-6  และ .ด.ญ.อารียา ฤทธิโสม ชนะเลิศ อันดับ 1 เล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้น ม.1-3
อ.เมือง จ.ชุมพร โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง
30 พ.ย. 54 ถึง 02 ธ.ค. 54 เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี รุ่นสามัญ เครือข่ายทะเลใต้ ประจำปีการศึกษา 2554
กลุ่มเครือข่ายทะเลใต้ ประกอบด้วย 6 โรงเรียน และโรงเรียนวาลุการาม กำหนดการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี รุ่นสามัญ ประจำปีการศึกษา 2554 ในวันที่ 30  พฤศจิกายน 2554 ถึงวันที่ 2  ธันวาคม  2554 สถานที่ ค่ายฝึกลูกเสือชั่วครว กองร้อยตำรวจตระวนชายแดน ที่ 146   อ.เมือง  จ. ประจวบคีรีขันธ์ (ค่ายลูกเสือชั่วคราว ด่านสิงขร)
ด่านสิงขร แต่งชุดลูกเสือ-เนตรนารี ทั้งผู้กำกับ และและลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง
30 พ.ย. 54 ถึง 02 ธ.ค. 54 เข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ ประจำปีการศึกษา 2554
ด้วยกลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ประกอบด้วย 3 โรงเรียนคือ โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง  โรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญ และโรงเรียนบ้านบางหยี  ได้รวมกลุ่มกันนำลูกเสือเนตรนารีไปเข้าค่ายพักแรม ประจำปีการศึกษา 2554  ในวันที่  30  พฤศจิกายน 2554ถึงวันที่ 2  ธันวาคม 23554 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว  ตชด 41 ค่ายอาภากรณ์เกียรติวงค์ อ.เมือง  จ.ชุมพร
นายชำนาญ มีทิม
29 พ.ย. 54 ถึง 01 ธ.ค. 54 เข้าร่วมจัดนิทรรศการ "ในหลวงกับการศึกษาไทย"งานเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา มหาราชาแห่งสยาม
งานเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา มหาราชาแห่งสยาม วันที่ ๒๙ พ.ย. - ๓ ธ.ค.  ๒๕๕๔  ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) ห้องเรียนสุราษฎร์ธานี  วัดพัฒนาราม  ต.ตลาด  อ.. เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 
โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง สังกัด สพป.ชพ.2 ได้เป็นตัวแทนของโรงเรียนในจังหวัดชุมพร นำโดยพระมหาเกียรติศักดิ์ โฆสวาที  ผู้อำนวยการโรงเรียน พุทธรังษีพิทยาลัย (วัดราชบูรณะ)เข้าร่วมจัดนิทรรศการ "ในหลวงกับการศึกษาไทย"
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้อำนวยการโรงเรียน พุทธรังษีพิทยาลัย (วัดราชบูรณะ)
20 ต.ค. 54 กิจกรรมโครงการจัดกิจกรรมตลาดนัดความรู้เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในสถานศึกษาเครือข่ายภาคสงฆ์ที่ 16
สพป.ชพ.2 ร่วมกับสำนักงาน สพป สำนักงาน สพม ทุกเขตพื้นที่ ในภาคสงฆ์ที่ 16 ร่วมจัดกิจกรรมโครงการจัดกิจกรรมตลาดนัดความรู้เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในสถานศึกษาเครือข่ายภาคสงฆ์ที่ 16 ในวันที่ 20  ตุลาคม  2554 ณ ห้องประชุม 2 สำนักงาน สพป.ชพ.2  อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร  เพื่อแลกเปลี่ยน แบ่งปัน สร้างเครือข่าย จัดการความรู้ในด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ภายในสถานศึกษา
สำหรับโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง สังกัด สพป.ชพ.2 ได้เป็นตัวแทนของเขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมนำเสนองาน และจัดนิทรรศการ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตามเป้าประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้
สพป.ชพ.2 สพป.ชพ.2 ร่วมกับสำนักงาน สพป สำนักงาน สพม ทุกเขตพื้นที่ ในภาคสงฆ์ที่ 16
11 ส.ค. 54 ค่าย พระ ครู ผู้ปกครอง
โครงการ จัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษา โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง  เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรมและความดี ประพฤติตนได้เหมาะสม  คณะทำงานจัดการความรู้ในโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง ร่วมกันจัดกิจกรรม 4 กิจกรรม กับโรงเรียนที่เป็นเครือข่าย ดังนี้
        กิจกรรมที่ 1 ศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนา สร้างจิตอาสาชุมชน มี 3 กิจกรรมย่อย
        กิจกรรมที่ 2 ค่ายธุรกิจคุณธรรม มีกิจกรรมย่อย คือ กิจกรรมช่วยเหลือชุมชน กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน
        กิจกรรมที่ 3 ค่าย พระ ครู ผู้ปกครอง จัดประชุมสัมมนา ครู ผู้ปกครอง พระ ตัวแทนชุมชน เกี่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในระดับเครือข่าย
        กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมโครงงานคุณธรรมสำนึกดี เกี่ยวกับ โครงงานกิจกรรมครอบครัวธรรมะในโรงเรียน 
 
โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง นายปราโมทย์ วรรณเสวี
08 ส.ค. 54 แข่งขันทักษะทางวิชาการระดับกลุ่มเครือข่าย
กลุ่มเครือข่ายทะเลใต้ กำหนดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2554  ในระดับกลุ่มเครือข่าย  ในวันที่  8  สิงหาคม  2554  มีกำหนด 1 วัน
โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง นายปราโมทย์ วรรณเสวี
31 ก.ค. 54 เปิดซองสอบราคาครุภัณฑ์ห้องสมุด
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาครุภุณ์ห้องสมุด ทำการเปิดซองสอบราคาวันที่ 31  กรกฎาคม  2554  เวลา 09.30 น. ณโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง
โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง
12 ก.ค. 54 ถึง 14 ก.ค. 54 กีฬาสีครอบครัวธรรมะ ประจำปีการศึกษา2554
กำหนดกิจกรรมกีฬาสีครอบครัวธรรมะ ประจำปีการศึกษา 2554
นายนิยม พรหมน้อย นายกำพล พุมสุวรรณ
12 ก.ค. 54 ถึง 29 ก.ค. 54 ประกาศ รับซองสอบราคาครุภัณฑ์ห้องสมุดโรงเรียน
โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง
24 มิ.ย. 54 ถึง 27 มิ.ย. 54 วันสุนทรภู่
ในวันที่ ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๕๔ โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่  ตั้งแต่เวลา  ๐๙.๐๐ น.
หัวหน้าหมวดภาษาไทย
16 มิ.ย. 54 ไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2554
วันพฤหัสบดีที่ 16  มิถุนายน   2554  สถานที่ใช้อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง  เริ่มทำพิธี 09.00 น.
ครูป้อมปิ่น สืบชุน
09 มิ.ย. 54 เลือกตั้งสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2554

วันที่  9  มิถุนายน 2554  เวลา 11.00 - 14.30 น เลือกตั้งสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2554  สถานที่ใช้ อาคารอเนกประสงค์

ครูป้อมปิ่น สืบชุน
18 พ.ค. 54 ถึง 30 มี.ค. 55 กิจกรรมการเรียนการสอนปีการศึกษา 2554
โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงเริ่มเปิดทำการเรียนการสอนประจำปีการศึกษา 2554ตั้งแต่วันที่ 18  พ.ค. 54  สิ้นสุดปีการศึกษา วันที่ 30  มีนาคม  2555
โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง ฝ่ายบริหาร
13 พ.ค. 54 จ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียนและเสื้อผ้าชุดนักเรียน ตามโครงเรียนฟรี ๑๕ ปีอย่างมีคุณภาพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ ภาคเรียนที่ ๑
โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง ครูป้อมปิ่น สืบชุน
23 มี.ค. 52 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2556  ในวันที่  23  ธันวาคม  พ.ศ.  2556  เวลา  13.00 น.  ณ  ห้องประชุมโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง